Štúrova 27, 040 11 KOŠICE

Kurzy

Štandardný kurz

Štandardný kurz je klasický typ kurzu, ktorý prebieha v skupinkách. V každej skupine je max. 26 študentov.

Teória je vždy 2x do týždňa v poobedňajších hodinách. Na čase a dni sa vždy dohodneme spoločne na úvodnej hodine a určite nájdeme nejaký kompromis aby to vyhovovalo každému. Štandardný kurz trvá cca 5-6 mesiacov.

INDIVIDUÁLNY KURZ – RÝCHLOKURZ

Individuálny kurz je zrýchlený typ kurzu práve pre tých, ktorí chcú získať vodičské oprávnenie za obdobie kratšie ako trvá bežný kurz. Tento kurz trvá zvyčajne 4 – 6 týždňov. Od štandardného kurzu sa líši tým, že žiakovi sa venujeme osobitne a náš čas prispôsobujeme potrebám nášho študenta.

V cene idividuálneho kurzu sú kondičné jazdy podľa potreby jednotlivcov. Sú to tzv. udržiavacie jazdy, ktoré študent jazdí do prvého termínu skúšok v rámci ceny kurzu. Platí len pre individuálny kurz na skupinu B.

OSOBITNÝ VÝCVIK „A2“, „A“, „B96“

Osobitný výcvik zo skupiny A1 na A2:

Ak ste držiteľom vodičského oprávnenia skupín A1, môžete si Váš Vodičák rozšíriť o skupinu A2 osobitným výcvikom. Tento výcvik je bez skúšok. Po absolvovaní teoretickej a praktickej výučby a preukázaní minimálne 2 – ročnej praxe na vozidle skupiny A1, sa aj vy môžete stať držiteľom skupiny A2.

V cene idividuálneho kurzu sú kondičné jazdy podľa potreby jednotlivcov. Ich počet je NEobmedzený!!


Osobitný výcvik zo skupiny A2 na A (neobmedzene):

Ak ste držiteľom vodičského oprávnenia skupín A2, môžete si Váš Vodičák rozšíriť o skupinu A osobitným výcvikom. Tento výcvik je bez skúšok. Po absolvovaní teoretickej a praktickej výučby a preukázaní minimálne 2 – ročnej praxe na vozidle skupiny A2, sa aj vy môžete stať držiteľom skupiny A.


Osobitný výcvik – Harmonizovaný kód „B96“

Tento výcvik je taktiež bez skúšok. Je určený pre tých, ktorí chcú za vozidlom ťahať prípojné vozidlo – vozík, kde celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4250 kg. Ak by celková hmotnosť jazdnej súpravy bola väčšia, odporúčame urobiť kurz na samostatnú skupinu „BE“.

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Tento typ kurzu je určený pre tých, ktorým bolo odobraté vodičské oprávnenie a KDI v Košiciach rozhodol, že sa dotyčná/ý musí podrobiť doškoľovaciemu kurzu. Takýto kurz trvá kratšie ako štandardný vodičský kurz, pričom je zameraný práve na to, za čo bolo VO odobraté.

PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Preskúšanie odbornej spôsobilosti vykonávajú tí, ktorým bol zadržaný vodičský preukaz a KDI v Košiciach rozhodol, že dotyčná/ý sa musí podrobiť preskúšaniu odbornej spôsobilosti v rozsahu skupín vodičského oprávnenia.

KONDIČNÉ JAZDY

Naša autoškola Vám ponúka aj kondičné jazdy. Tie sú práve pre tých, ktorí už dlhšiu dobu neviedli motorové vozidlo. Ak máte strach, dostali ste k dispozícií služobné vozidlo alebo ste na aute nejazdili od vtedy ako ste skončili vodičák, a potrebujete sa znovu dostať do formy, kondičné jazdy sú určené práve Vám.

SKÚŠKY

Skúšky prebiehajú po ukončení teoretickej a praktickej výučby. Na skúšky sú pripustení len tí študenti, ktorí splnili všetky podmienky vyplývajúce o zákona.

Termín skúšok určuje Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach.

Vyrobené spoločnosťou localhost.company