Štúrova 27, 040 11 KOŠICE

Kurzy

Autoškola KUŽELKA Vám ponúka:

Vodičský kurz skupiny B, pričom k B- čku automaticky dostávate aj B1 a AM

 • V našej autoškole absolvujete povinnú jazdu s prívesným vozíkom do 750 kg. Naučíte sa ako správne jazdiť medzi kuželkami, ako správne parkovať a mnoho iného.
 • Taktiež ponúkame možnosť kurzu na vodičský preukaz skupiny A, alebo kombináciu kurzov A+B.
 • Tak isto si u nás viete urobiť kurz na vodičský preukaz skupiny B+E, čo predstavuje možnosť riadenia motorového vozidla skupiny B s prívesným vozíkom nad 750kg.
Vodičský kurz skupiny B, pričom k B- čku automaticky dostávate aj B1 a AM

Rozsah a členenie skupín motorových vozidiel:

 • Do skupiny motorových vozidiel AM patria
  1. dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km h-1 a nepresahujúcou 45 km h-1, ktoré sú charakterizované,
  ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a
  ak ide o trojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora, najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora,
  2. ľahké štvorkolky, ktorými sú štvorkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km h-1, a ktorých
  zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov,
  najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo
  najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.
 • Do skupiny motorových vozidiel B1 patria
  motorové vozidlá so štyrmi kolesami, ktoré nepatria do skupiny AM a ktorých prevádzková hmotnosť nepresahuje 400 kg a pri vozidlách určených na prepravu tovaru ich prevádzková hmotnosť nepresahuje 550 kg, bez hmotnosti batérií, ak ide o elektrické vozidlá, a najväčší čistý výkon motora nepresahuje 15 kW.
 • Do skupiny motorových vozidiel B patria
  a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
  b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.

Štandardný kurz

Štandardný kurz je klasický typ kurzu, ktorý prebieha v skupinkách. V každej skupine je max. 26 študentov.

Teória je vždy 2x do týždňa v poobedňajších hodinách. Na čase a dni sa vždy dohodneme spoločne na úvodnej hodine a určite nájdeme nejaký kompromis aby to vyhovovalo každému. Štandardný kurz trvá cca 4 mesiace.

INDIVIDUÁLNY KURZ – RÝCHLOKURZ

Individuálny kurz je zrýchlený typ kurzu práve pre tých, ktorí chcú získať vodičské oprávnenie za obdobie kratšie ako trvá bežný kurz. Tento kurz trvá zvyčajne 4 – 6 týždňov. Od štandardného kurzu sa líši tým, že žiakovi sa venujeme osobitne a náš čas prispôsobujeme potrebám nášho študenta.

V cene idividuálneho kurzu sú kondičné jazdy podľa potreby jednotlivcov. Ich počet je NEobmedzený!!

OSOBITNÝ VÝCVIK „A2“, „A“, „B96“

Osobitný výcvik zo skupiny A1 na A2:

Ak ste držiteľom vodičského oprávnenia skupín AM a A1, môžete si Váš Vodičák rozšíriť o skupinu A2 osobitným výcvikom. Tento výcvik je bez skúšok. Po absolvovaní teoretickej a praktickej výučby a preukázaní minimálne 2 – ročnej praxe na vozidle skupiny A1, sa aj vy môžete stať držiteľom skupiny A2.

V cene idividuálneho kurzu sú kondičné jazdy podľa potreby jednotlivcov. Ich počet je NEobmedzený!!


Osobitný výcvik zo skupiny A2 na A (neobmedzene):

Ak ste držiteľom vodičského oprávnenia skupín AM a A1 a A2, môžete si Váš Vodičák rozšíriť o skupinu A osobitným výcvikom. Tento výcvik je bez skúšok. Po absolvovaní teoretickej a praktickej výučby a preukázaní minimálne 2 – ročnej praxe na vozidle skupiny A2, sa aj vy môžete stať držiteľom skupiny A.


Osobitný výcvik – Harmonizovaný kód „B96“

Tento výcvik je taktiež bez skúšok. Je určený pre tých, ktorí chcú za vozidlom ťahať prípojné vozidlo – vozík, kde celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4250 kg. Ak by celková hmotnosť jazdnej súpravy bola väčšia, odporúčame urobiť kurz na samostatnú skupinu „BE“.

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Tento typ kurzu je určený pre tých, ktorým bolo odobraté vodičské oprávnenie a KDI v Košiciach rozhodol, že sa dotyčná/ý musí podrobiť doškoľovaciemu kurzu. Takýto kurz trvá kratšie ako štandardný vodičský kurz, pričom je zameraný práve na to, za čo bolo VO odobraté.

PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Preskúšanie odbornej spôsobilosti vykonávajú tí, ktorým bol zadržaný vodičský preukaz a KDI v Košiciach rozhodol, že dotyčná/ý sa musí podrobiť preskúšaniu odbornej spôsobilosti v rozsahu skupín vodičského oprávnenia.

KONDIČNÉ JAZDY

Naša autoškola Vám ponúka aj kondičné jazdy. Tie sú práve pre tých, ktorí už dlhšiu dobu neviedli motorové vozidlo. Ak máte strach, dostali ste k dispozícií služobné vozidlo alebo ste na aute nejazdili od vtedy ako ste skončili vodičák, a potrebujete sa znovu dostať do formy, kondičné jazdy sú určené práve Vám.

SKÚŠKY

Skúšky prebiehajú po ukončení teoretickej a praktickej výučby. Na skúšky sú pripustení len tí študenti, ktorí splnili všetky podmienky vyplývajúce o zákona.

Termín skúšok určuje Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach.

Vyrobené spoločnosťou localhost.company