Štúrova 27, 040 11 KOŠICE

E - prihláška

Prihláška nie je záväzná, je iba informatívna, stačí ak ju vyplníte a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Pred odoslaním prihlášky Vás informujeme, že všetky osobné údaje budeme spracúvať za účelom predzmluvných vzťahov a následne plnenia zmluvy a za účelom splnenia si našich zákonných povinností v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.
so spracúvaním osobných údajov na účely vlastného marketingu KUŽELKA v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, t.j. použitím fotografií a videozáznamov vyhotovených počas výučby, resp. v súvislosti s výučbou na reklamné a propagačné účely KUŽELKA s.r.o.
Zároveň beriete na vedomie, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách môže KUŽELKA s.r.o. zasielať marketingové informácie ohľadom vlastných produktov a služieb. Záujemca je kedykoľvek oprávnený odmietnuť zasielanie marketingových informácií upovedomením KUŽELKA s.r.o. o tejto skutočnosti, a to napr. formou odpovede na zaslaný email.
Vyrobené spoločnosťou localhost.company